Alt om norsk økonomi

Hei og velkommen til denne nettsiden som er dedikert til alt som handler om norsk økonomi! Norge er et av verdens rikeste land (om ikke det rikeste), og vi har en fantastisk velferdsstat. Dette skyldes mye på grunn av vår fantastisk sterke økonomi, mye basert på energi, eksport og olje. Det er et spennende tema, og hovedfokus til denne siden.

På denne nettsiden vil du kunne lese om norsk økonomi i vekst, norsk energi (og spesielt fokus på olje) samt ulike store selskaper fra Norge – blant annet. Dersom du er interessert i norsk økonomi og energi, eller ønsker å lære mer om noe du egentlig ikke kan så mye om, har du kommet til rett plass. Her kan du lære mye.

En velferdsstat i vekst

Norge er et rikt land og en fantastisk velferdsstat som vi nordmenn kan nyte godt av. Vi har mange løsninger som de fleste av oss tar for gitt her til lands, som ikke er en selvfølge i veldig mange andre land. Vi har spesielt gode ordninger innen helse, med blant annet gode sykehusordninger, sykemelding, permisjon for nybakte mødre (og fedre) osv.

Norsk økonomi er enda bedre i år (2018) enn det var i fjor, da opptur i landets økonomi også betyr økning i privatøkonomi. Det diskuteres hele tiden frem nye ordninger som skal gjøre det enda bedre for oss nordmenn, og det er rett og slett sant at vi har vunnet i lotto bare ved å bli født i dette landet.

Olje og energi

Vi er heldige i at Norge er et langstrakt land med en lang kystlinje, og slik har vi stor tilgang til fornybare energiressurser som vannkraft og vindkraft. I tillegg har vi ikke-fornybare energikilder som petroleum og naturgass. Vi er kjent for vår oljeutvinning, som har vært en del av vårt lands tradisjon helt siden tidlig på 1970-tallet og som fortsatt er viktig i dag.

Selv om Norge er en stor olje- og gassprodusent, har vi de siste årene blitt mer miljøbevisst og derfor satset mer på fornybare og alternative energikilder. Det er ikke bare Norge som land som har blitt mer miljøbevisst, men også nordmenn generelt. Oljedebatten har blitt en stor sak i mediene og politikken på grunn av klimaproblemer og global oppvarming.

Økonomisk struktur og vedvarende vekst i Norge

Vi hører stadig at Norge er et av verdens rikeste land og at det å bli født her er som å vinne i lotto, men de fleste nordmenn tenker nok ikke så mye mer over økonomisk struktur og vekst i landet. Den positive nyheten er at norsk økonomi vokser stabilt og BNP fortsetter å øke, noe denne artikkelen skal se nærmere på.

Norge er et land som har en ensidig næringsstruktur, med en høy andel eksport og import. Det er nærområdene våre som dominerer norsk eksport og import, med de nordiske landene, Tyskland og Storbritannia som landets viktigste handelspartnere. De siste 20 årene har eksporten fra Norge økt innen alle næringer. I dag er det industrien som er vår viktigste eksportsektor, etterfulgt av petroleum og tjenester.

BNP

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Den viser summen av alle tjenester og varer som blir produsert i landet i løpet av et år, etter at varene som blir brukt under denne produksjonen er trukket fra. Vi kan regne BNP per innbygger, og for Norge er denne 48 % høyere enn gjennomsnittet i Europa (tall fra 2016).

BNP for Fastlands-Norge steg i 4. kvartal 2017 0,6 prosent, og utvikler seg som forventet. I 2016 var BNP per innbygger 148, sammenlignet med for eksempel Sverige på 123. I norske kroner blir dette 625 170 kroner per innbygger. Norsk økonomi vokser rett og slett stabilt, hvor blant annet bygg- og anlegg bidrar. Aktiviteten i næringen har ifølge SSB vært høy siden 2015.

Olje og økonomi

Hvis vi ser på BNP fra 2001 til 2017, vil tidsperspektivet ha en stor utvikling. I 2004 ble oljeprisene doblet, men i 2009 var det finanskrise som satte en demper på norsk økonomi. Heldigvis er vi tilbake igjen på plussiden i 2017, med en 1,9 % volumendring. Som sammenligning, var volumendringen på BNP i 2009 -1,9 %, og i 2004 var det et hopp til 4 %.

På grunn av Norges eksport av og tilgang til olje, samt mange andre store selskap, produkt og tjenester, er vår økonomi i stadig vekst. Norge er og flinke til å investere de pengene som kommer inn, slik at veksten er stabil, men og kan takle en motgang. Takket være blant annet stabil økonomi og gode eksport- og importavtaler, kan vi nordmenn skryte av en høy BNP.

Norges energieventyr

Norge har flere fortrinn når det kommer til energiutvinning og produksjon. For det første er vi velsignet med høye fjell og dype daler, og for det andre har vi mer enn nok regn, og en rekke vannkraftverk som utvinner ren, fornybar energi av dette utgangspunktet. Skjønt uten inngrip i naturen er det ikke, og de senere årene har man ikke bygget ytterligere ut.

Blåser gjør det også i dette langstrakte landet; enda en fornybar ressurs som i større grad har blitt forsøkt utnyttet de senere årene. De som får store vindmøller tett innpå seg kan imidlertid ofte betakke seg for utsikten, og dessuten er mulig at vindmøllene kan skade store og sjeldne fugler som for eksempel ørn. Det er likevel en annen type energi som har satt Norge på energikartet.

Oljeeventyret – «Jeg fant, jeg fant,» sa Askeladden

Hvem hadde i sin villeste fantasi sett for seg hvordan Norge skulle forandres idet søk etter olje ble satt i gang i Nordsjøen? Forandring ble det i hvert fall, og i dag er oljeindustrien på mange måter smøremiddelet, om ikke motoren, i norsk økonomi. På slutten av 60-tallet fant man enorme mengder olje på bunnen av havet utenfor Norskekysten, og utvinningsteknologien var, med litt amerikansk hjelp, innenfor rekkevidde.

Oljeindustrien er arbeidsstedet til tusenvis av nordmenn, og ytterligere titusener er ansatt i selskaper som direkte eller indirekte relateres til industrien. I senere år er også gass-ressursene i ferd med å bygges ut, og Norge står virkelig godt i det enda noen tiår fremover – om man velger å kun se det økonomiske aspektet av det. Diskusjonen har gått høyt om også oljeressurser i nord kan tas i bruk.

«Grønnere» olje eller grønn energi?

De sårbare arktiske farvannene har hittil ikke blitt rørt i iveren etter mer av det svarte gullet, men det er i ferd med å forandre seg. Argumentene for at Norge bør fortsette utvinningen er at vår olje er «grønnere» enn oljen som utvinnes andre steder i verden. Vi har gode sikkerhetsrutiner som minimerer risiko for for eksempel oljesøl, samt at selve utvinningen er lite forurensende.

Sett i et kortsiktig perspektiv kan derfor forkjemperne for oljeutvinning ha et poeng. Det er bedre at Norge forsyner det internasjonale markedet med olje og gass enn at det hentes ut på andre og «verre» måter. Samtidig har Norge kanskje et ansvar for å gå tilbake til røttene og med det gå foran som et eksempel og satse på videreutvikling av fornybar energi?

Store selskaper i Norge

Det finnes et hav av forskjellige selskaper i Norge, og mange ligger helt oppe i toppsjiktet når det gjelder størrelse og omsetning. Det er ikke til å komme unna at mange av de selskapene som gjør det aller best, er de som har satset innen petroleumsbransjen. Selv om denne bransjen er helt i toppen, er det også flere store firmaer i Norge som leverer en annen type tjeneste.

Olje regjerer fremdeles helt i toppen, men videre ser man at selskaper som etablerer seg innen data- og teletjenester og detalj- og engrosvirksomhet stadig klatrer høyere opp på listen. Vi skal ta en nærmere titt på noen av selskapene som virkelig har gjort sitt navn kjent i Norge og som blir sett på som noen av de aller største selskapene landet har.

Statoil ASA

Statoil har for lengst satt sitt navn på verdenskartet, og er et svært velkjent navn for nordmenn. Dette selskapet har sitt hovedfokus på olje- og gass, og ble etablert i 1972. Per i dag er dette verdens største offshore operatørselskap. Selskapet har over 20 000 ansatte og er representert i rundt 36 forskjellige land. Markedsverdien ligger på omtrent 400 milliarder kroner, noe som gjør selskapet til Norges mest verdifulle.

Statoil har hovedkontoret sitt i Stavanger, men alle internasjonale operasjoner styres fra Fornebu. Innen norsk sokkel står selskapet for rundt 80 % av oljen som blir utvunnet, og har et stort antall oljefelt. Statoil har også spesialisert seg på vindkraft, og står bak Sheringham-Shoal feltet som ligger utenfor kysten til Norfolk i England. Havbasert energi er også i fokus, og det er spesielt lagt vekt på bølgekraftteknologi.

Telenor ASA

Telenor er et norsk teleselskap som i 1855 ble opprettet av staten og gikk da under navnet «Telegrafverket». I dag er det store fokuset lagt på mobiltjenester, fastnett for telefoni og internett. De tilbyr også en lang rekke tjenester innen blant annet kabel-tv, kystradio og satellitt. Selskapet har over 33 000 ansatte i 12 forskjellige land, og betjener rundt 150 millioner mobilkunder i Asia og Europa.

I 2003 la Telenor en av de kraftigste fiberkablene i verden som strakk seg fra Tromsø til Longyearbyen på Svalbard, noe som betydde en utvidelse av teletilbudet der og gjorde forholdene for satellittovervåking og forskning sterkt forbedret. I 1858 ble Telenor (Telegrafverket på den tiden) det første selskapet i Norge som tillot ansettelse av kvinner, og i 1906 startet de opp radiokommunikasjon i Lofoten.