Norge har flere fortrinn når det kommer til energiutvinning og produksjon. For det første er vi velsignet med høye fjell og dype daler, og for det andre har vi mer enn nok regn, og en rekke vannkraftverk som utvinner ren, fornybar energi av dette utgangspunktet. Skjønt uten inngrip i naturen er det ikke, og de senere årene har man ikke bygget ytterligere ut.

Blåser gjør det også i dette langstrakte landet; enda en fornybar ressurs som i større grad har blitt forsøkt utnyttet de senere årene. De som får store vindmøller tett innpå seg kan imidlertid ofte betakke seg for utsikten, og dessuten er mulig at vindmøllene kan skade store og sjeldne fugler som for eksempel ørn. Det er likevel en annen type energi som har satt Norge på energikartet.

Oljeeventyret – «Jeg fant, jeg fant,» sa Askeladden

Hvem hadde i sin villeste fantasi sett for seg hvordan Norge skulle forandres idet søk etter olje ble satt i gang i Nordsjøen? Forandring ble det i hvert fall, og i dag er oljeindustrien på mange måter smøremiddelet, om ikke motoren, i norsk økonomi. På slutten av 60-tallet fant man enorme mengder olje på bunnen av havet utenfor Norskekysten, og utvinningsteknologien var, med litt amerikansk hjelp, innenfor rekkevidde.

Oljeindustrien er arbeidsstedet til tusenvis av nordmenn, og ytterligere titusener er ansatt i selskaper som direkte eller indirekte relateres til industrien. I senere år er også gass-ressursene i ferd med å bygges ut, og Norge står virkelig godt i det enda noen tiår fremover – om man velger å kun se det økonomiske aspektet av det. Diskusjonen har gått høyt om også oljeressurser i nord kan tas i bruk.

«Grønnere» olje eller grønn energi?

De sårbare arktiske farvannene har hittil ikke blitt rørt i iveren etter mer av det svarte gullet, men det er i ferd med å forandre seg. Argumentene for at Norge bør fortsette utvinningen er at vår olje er «grønnere» enn oljen som utvinnes andre steder i verden. Vi har gode sikkerhetsrutiner som minimerer risiko for for eksempel oljesøl, samt at selve utvinningen er lite forurensende.

Sett i et kortsiktig perspektiv kan derfor forkjemperne for oljeutvinning ha et poeng. Det er bedre at Norge forsyner det internasjonale markedet med olje og gass enn at det hentes ut på andre og «verre» måter. Samtidig har Norge kanskje et ansvar for å gå tilbake til røttene og med det gå foran som et eksempel og satse på videreutvikling av fornybar energi?