Det finnes et hav av forskjellige selskaper i Norge, og mange ligger helt oppe i toppsjiktet når det gjelder størrelse og omsetning. Det er ikke til å komme unna at mange av de selskapene som gjør det aller best, er de som har satset innen petroleumsbransjen. Selv om denne bransjen er helt i toppen, er det også flere store firmaer i Norge som leverer en annen type tjeneste.

Olje regjerer fremdeles helt i toppen, men videre ser man at selskaper som etablerer seg innen data- og teletjenester og detalj- og engrosvirksomhet stadig klatrer høyere opp på listen. Vi skal ta en nærmere titt på noen av selskapene som virkelig har gjort sitt navn kjent i Norge og som blir sett på som noen av de aller største selskapene landet har.

Statoil ASA

Statoil har for lengst satt sitt navn på verdenskartet, og er et svært velkjent navn for nordmenn. Dette selskapet har sitt hovedfokus på olje- og gass, og ble etablert i 1972. Per i dag er dette verdens største offshore operatørselskap. Selskapet har over 20 000 ansatte og er representert i rundt 36 forskjellige land. Markedsverdien ligger på omtrent 400 milliarder kroner, noe som gjør selskapet til Norges mest verdifulle.

Statoil har hovedkontoret sitt i Stavanger, men alle internasjonale operasjoner styres fra Fornebu. Innen norsk sokkel står selskapet for rundt 80 % av oljen som blir utvunnet, og har et stort antall oljefelt. Statoil har også spesialisert seg på vindkraft, og står bak Sheringham-Shoal feltet som ligger utenfor kysten til Norfolk i England. Havbasert energi er også i fokus, og det er spesielt lagt vekt på bølgekraftteknologi.

Telenor ASA

Telenor er et norsk teleselskap som i 1855 ble opprettet av staten og gikk da under navnet «Telegrafverket». I dag er det store fokuset lagt på mobiltjenester, fastnett for telefoni og internett. De tilbyr også en lang rekke tjenester innen blant annet kabel-tv, kystradio og satellitt. Selskapet har over 33 000 ansatte i 12 forskjellige land, og betjener rundt 150 millioner mobilkunder i Asia og Europa.

I 2003 la Telenor en av de kraftigste fiberkablene i verden som strakk seg fra Tromsø til Longyearbyen på Svalbard, noe som betydde en utvidelse av teletilbudet der og gjorde forholdene for satellittovervåking og forskning sterkt forbedret. I 1858 ble Telenor (Telegrafverket på den tiden) det første selskapet i Norge som tillot ansettelse av kvinner, og i 1906 startet de opp radiokommunikasjon i Lofoten.